Önskas balkong rekommenderas bostadsmarknaden

Tobaksspinnargatan 10. Foto: Thomas Fång

3 juli, Erik Befrits genmäler rörande balkongfrågan – en balkong och sedan ”livskvalitet, lycka och grannsämja”. Det är uppenbart att Befrits inte som vi på nära håll sett hur grannsämja förvandlats till fiendskap i brf:ar i sönderfall när balkongfrågan väckts och vinnare och förlorare ska koras. Som inte sett den ångest medlemmar känner inför varje årsmöte när grannar vill sätta förmörkande keps på deras lägenheter, skapa insyn på några få meters avstånd eller förmå dom att trycka in ett stående skyltfönster i sekelskiftslägenhetens vägg och acceptera förvanskning och ofta även vanställande av deras hus.

Den som flyttar in i en lägenhet som inte har altan eller balkong kan inte säga att denna omständighet kom som en överraskning. Önskar man balkong finns det en bostadsmarknad att söka på. Sverige är ett av Europas balkongtätaste länder.

Tillbyggnationen och utökandet av bostadsytan säljs i första hand in av byggbolagen som en lukrativ affär, därav även den smäckiga kvalitén. Vinstmotivet är också skälet till att balkongflugan inte har spridit sig till hyresfastigheterna. Och efter varje fasadbombning och ytterligare glasifiering av stenstaden ökar lägenhetsomsättningen när vinsten efter kulturarvsskövlingen snabbt ska cashas hem av den enskilde.

Befrits påstående att hans relativt nyuppförda (och i strid med rättspraxis bygglovsbeviljade) takaltan mot Folkkungagatan bidragit till att bråk, bilstölder och vandalisering minskat är naturligtvis nys, vilket jag ägnat en hel dags överambitiöst gräv åt att vederlägga. Befrits argument är hämtade från politikernas sedvanliga otrygghetsfloskler vars syfte är att öka exploateringsviljan, men som samtidigt, kontraproduktivt och oftast helt utan grund, skrämmer upp och orsaker en känsla av just otrygghet och minskad livskvalitet.

Det har fastställts att Stockholms innerstad är ett riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3:6. Fasadförvanskningar ska inte misstas för vård, vilket alltså styrks av en 25-årig rättspraxis (se vårt första inlägg).

Thomas Fång
Kulturarvet - Ej till salu!
ideellt ombud för ett stort antal klagande i olika balkongärenden

Publicerad med annat slut och rubrik i Mitt i Södermalm 2012-08-28:
http://arkiv.mitti.se:4711/2012/35/sodermalm/MIIS-20120828-A-002-A.pdf