PBL

Önskas balkong rekommenderas bostadsmarknaden

Tobaksspinnargatan 10. Foto: Thomas Fång

3 juli, Erik Befrits genmäler rörande balkongfrågan – en balkong och sedan ”livskvalitet, lycka och grannsämja”. Det är uppenbart att Befrits inte som vi på nära håll sett hur grannsämja förvandlats till fiendskap i brf:ar i sönderfall när balkongfrågan väckts och vinnare och förlorare ska koras.

Den olagliga balkongbyggnadstrenden hotar vårt kulturarv

Åsögatan 90 i Stockholm - Foto: Thomas Fång

Den 24 april [2012] kunde vi i Mitt i Södermalm läsa att Lennart Sandborg nu äntligen fått tillbaka sitt hett efterlängtade bygglov för balkonger mot Bastugatan.

Mark- och miljödomstolen (MMD) och Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) kom till i samband med nya Plan- och bygglagen (PBL) 2011. Man hade att följa den i 25 år gällande rättspraxisen men började omedelbart agera för att skapa en helt ny.

Subscribe to RSS - PBL