Naturmiljö

Ett brandtal för Petersvik!

Från Smygehuk till Treriksröset, i små byggnadsvårdsföreningar och byalag upp till Riksantikvarieämbetets tjänstemän, parlamentariker och folk i gemen talas det om det. Vi vågar påstå att det åtminstone utanför huvudstaden inte finns någon natur- och kulturmiljöfråga som idag så engagerar i hela landet som Petersvik i Sundsvall.

Och frågan vi alla ställer oss är just: Vad är det frågan om?

Subscribe to RSS - Naturmiljö